Înca nu ești înregistrat?
Contul personal, creat în Sistemul Informațional ULIM Vă permite aplicarea online la oricare din programele de studii incluse în Oferta educațională a Universității. De asemenea, prin intermediul acestui cont, după emiterea ordinului de înmatriculare la studii și obținerea statutului de student, Dumneavoastră veți avea posibilitatea de a monitoriza atât parcursul academic (rezultatele examenelor, restanțele, absențele, etc.), cât și situația reală a achitărilor efectuate (taxe pentru studii, pentru recuperarea absențelor, restanțelor academice, etc.) și altă informație utilă.
Înregistrarea în Sistemul Informațional ULIM prin intermediul unui cont personal poate fi efectuată doar în temeiul unei adrese e-mail reale, la care după completarea tuturor câmpurilor cu datele necesare va veni un mesaj cu link-ul de activare a contului, numele Dumneavoastră de utilizator și parola individuală de acces la acest cont..
Accept Contiţiile
”Prin voinţa mea liberă, expresă şi necondiţionată, în calitate de subiect al datelor cu caracter personal accept să fie prelucrate și utilizate datele mele personale conform cerinţelor documentului electronic pe care îl voi completa în continuare.”
Dosarul candidatului la studii va cuprinde următoarele documente: a) Copia buletinului de identitate sau a pașaportului; b) Actul de studii cu anexa respectivă (original + copie); c) Certificatul medical-tip (formularul 086-e), în original; d) 6 fotografii cu dimensiunea 3x4 cm.